1.—31. KVĚTNA 2017, VRATISLAVSKÝ PALÁC V PRAZE

ZE STARÉ PRAHY

Výstava kreseb Jana Honsy v mimořádně zpřístupněných
prostorách Vratislavského paláce na Malé Straně.

V roce 1917, tedy právě před sto lety, dokončil malíř Jan Honsa své nejrozsáhlejší dílo: cyklus více než dvou set mimořádně krásných perokreseb, jemuž dal název Ze staré Prahy. Zachytil v něm Prahu takovou, jaká jen několik let poté z velké části zanikla - svět pavlačových dvorků, postupně mizející periferie a zbytků přírody. Jeho kresby Malé Strany, Starého Města, Stromovky, starého Podskalí či Petrské čtvrti po celý květen vůbec poprvé v historii představuje Nadace uměleckých sbírek.

arrow

O VÝSTAVĚ

Poznejte starou Prahu očima Jana Honsy

KDY? 1.—31. 5. 2017, ÚT—NE 11.00—19.00KDE? VRATISLAVSKÝ PALÁC, TRŽIŠTĚ 13, PRAHA 1—MALÁ STRANA

KDY? 1.—31. 5. 2017, ÚT—NE 11.00—19.00
KDE? VRATISLAVSKÝ PALÁC, TRŽIŠTĚ 13, PRAHA 1 - MALÁ STRANA

Všichni spolupracovníci projektu, z nichž jmenujme například známou pragensistku Kateřinu Bečkovou nebo odborníka v oboru české krajinomalby Michaela Zachaře, jsou s kurátory výstavy zajedno. Jde o překrásnou, unikátní pragensii, která má nejen mimořádnou hodnotu uměleckou, ale také historiografickou. Nejméně polovina všech kreseb zachycuje místa, která již neexistují a ke kterým dokonce neexistuje ani fotografická dokumentace. Jan Honsa, který se v Praze skrýval za války před odvodovou komisí, vyhledával programově zcela odlehlá místa, možná aniž tušil, že většina z nich krátce po válce podlehne asanaci, případně neodvratné modernizaci. 60 nejkrásnějších kreseb vybrali kurátoři pro vystavení přímo v jednom z takových míst, budově v zahradách Vratislavského paláce na Malé Straně, kam je veřejnosti běžně vstup odepřen. Nadace uměleckých sbírek, která tu sídlí, představuje v rámci svého projektu nejen dílo samo, ale také autora, jehož pozůstalost spravuje a o jehož ojedinělém talentu je přesvědčena. Pomoci k tomu má i dvousetstránková publikace, která podává ucelenou odbornou i obrazovou informaci o celém cyklu a předznamenává další cestu Nadace uměleckých sbírek směrem k zpřístupňování ojedinělých sbírek a uměleckých souborů veřejnosti.

Jan Honsa

* 8. 7. 1876, TISOVÁ—9. 9. 1937, POLIČKA

Jan Honsa (8. července 1876 v Tisové u Vysokého Mýta—9. září 1937 v Poličce) se narodil do rolnické rodiny na východočeském venkově. Navzdory tomu, že nikdy nepřestal být rolníkem (nejprve na statku svých rodičů v Běstovicích u Chocně a později, po přestálé válce, na statku vlastním), vystudoval v letech 1893—1900 krajinářskou speciálku Julia Mařáka na pražské Akademii. Tady patřil mezi nejmladší spolužáky Františka Kavána, Antonína Slavíčka a dalších mařákovců. Hluboké porozumění přírodě, ve které vyrostl a ke které se jako neurastenický samotář utíkal, ho dovedlo k vytvoření zcela osobitého malířského stylu, ve kterém se mísí evropský impresionismus s estetikou východočeského venkovského rokoka (jež je obecněji známo například z dekorativních motivů tamějšího lidového nábytku). Jeho pojetí rozkvetlých hrušní, doškových chalup a oblohy, pokrývající se beránky životadárných oblaků, je zcela nezaměnitelné a je jednou z nejoriginálnějších interpretací impresionismu v českém umění.

Kompletní životopis doplněný o fotografie Jana Honsy najdete zde.

*1876

GALERIE OBRÁZKŮ

Výběr z kreseb, které uvidíte ve Vratislavském paláci.

U Zahrádků v ulici U Vápenice č. 350

Tuš, 168 x 118 mm

U Vápenice 12.

Ve dvoře domu č. 183 v Karlově ulici

Tuš, 116 x 112 mm

Dvůr původně gotického domu U Kamenné mořské panny v Karlově ulici 14 již v tomto stavu neexistuje, na rozdíl od svého průčelí z roku 1799.

Ve dvoře domu č. 814 U Milosrdných

Tuš, 160 x 210 mm

Jihozápadní součást souboru budov Anežského kláštera na adrese U Milosrdných 17 je v dnešní době oficiální adresou Sbírky starého umění Národní galerie.

Dvůr u Ovocného trhu

Tuš, 200 x 153 mm

Jeden z nejstarších staroměstských domů, U Mrázů, na rohu Melantrichovy ulice 1 a Havelského trhu prošel úplnou puristickou přestavbou v letech 1928—1929; až na přízemní gotické partie se z něj nezachovalo takřka nic.

TYTO A MNOHÉ DALŠÍ KRESBY UVIDÍTE VE VRATISLAVSKÉM PALÁCI!

INTERAKTIVNÍ MAPA

Podívejte se, kudy Jan Honsa chodil a kde jeho kresby vznikaly.

KNIŽNĚ

Připravili jsme pro vás shrnutí celého cyklu.

U příležitosti výstavy vychází stejnojmenná kniha, obsahující výběr nejkrásnějších Honsových kreseb se zasvěceným komentářem známé pragensistky Kateřiny Bečkové.

KNIHU SI MŮŽETE OBJEDNAT NA: INFO@ZESTAREPRAHY.CZ

SLEDUJTE NÁS!